Author: guedenlaphe

עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי אך ורק ברצונותיה של הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה הן רק על כתפי העובדת. המחיר הממוצע של דירה יומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. בונוסים של לקוחות העובדים לוקחים את עצמם באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל שירותי ליווי באילת – הפוך את העובדים לתעסוקה הטובה ביותר עם רווחים רציניים, וגברים מעוניינים להפוך שירותים באופן בלעדי באופן ישיר באיכות הטובה ביותר. גישה זו מעניקה באופן בלעדי את הכוח להקים שותפות ארוכה, אשר תהיה רווחית הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.